0-2 Yaş Ebeveynli Eğitim

Çocukların dünyaya gelmesinden itibaren öğrenme süreçlerinin de bir noktada başladığını kabul etmek gerekir. Çocuk için ilk 24 aylık dönem oldukça önemli olan dönemlerden biridir. Çünkü bu süreçte çocuk çevresindeki nesneleri yavaş yavaş tanımaya, duygularını hissetmeye ve çeşitli keşifleri yapmaya hazır bir durumdadır.

Bu noktada çocuğun güzel bir gelişim süreci içerisinde bulunması daima daha sonraki evreler için de oldukça sağlam temeller oluşturur. Ebeveynlerin bu aşamada daima çocuğun yanında olması ve onun gereksinimlerine karşılık vermesi duygusal ve bilişsel olarak bağları güçlendirir. 0-2 Yaş ebeveynli eğitim çalışmaları bundan dolayı önem arz etmektedir.

Dijital Anaokulu kurumumuz bünyesinde 0-2 Yaş ebeveynli eğitim hizmetlerine etkin olarak yer verilmektedir. Çocuk için bu dönemin en verimli şekilde geçirilmesi adına bizlerden bu konuyla ilgili olarak gerekli eğitim hizmetleri desteğini alabilirsiniz.

Eğitim Sürecinin Önemli Kazanımları

0-2 Yaş ebeveynli eğitim sürecinde oldukça iyi yönden kazanımların elde edilmesi mümkün olmaktadır. Çocuk gelişimi konusunda uzman olan eğitmenlerimiz onlara yaklaşımlar konusunda ebeveynlerin de bilgilenmelerini sağlamaktadır.

  • Onun gözünden dünyaya nasıl bakılması gerektiği,
  • Ona tepki ve dirençlerine karşı nasıl yaklaşılması gerektiği,
  • Çocuğun dikkatinin hangi oyunlarla nasıl çekileceği,
  • Keşfetme ve öğrenme konularında çocuğa nasıl güven aşılanacağı,

Genel olarak ebeveynli eğitim çalışmalarında bireyler bu nitelikteki konular hakkında çeşitli türden bilgiler edinerek yeni bakış açıları kazanma şanslarını elde ederler. Bu edinilen kazanımlarla birlikte çocuğun kişisel gelişimlerine de bir katkı sağlarlar.

Çocuklarda 0-2 Yaş ve Önemi

Çocukların dünyaya gelmesinden itibaren her yaşın genel anlamda onlar için bir önemi vardır. 0-2 yaş dönemi de daima üzerinde hassasiyetle durulması gereken önemli evrelerden biridir. Çünkü bu dönemde çocuklar zihinsel dil, duygular, motor becerileri ve algı konusunda kendilerini daima bir geliştirme gereksinimi içerisinde olurlar.

Onların bu noktadaki çabalarına ebeveynlerin doğru ve iyi karşılıkları vermeleri her zaman onların kendilerinden emin olarak kaliteli bir dönem geçirmelerine yardımcı olur. Bu bakımdan ebeveynlerin yaklaşımları ve tutumlarının da bu noktada ne kadar önemli olduğu durumu asla göz ardı edilmemelidir.

Çocukların Soru Sorma Eğilimleri

0-2 yaş dönemindeki çocukların en belirgin gelişimsel özelliklerinden biri daima çeşitli konular hakkında büyüklerine sorular sormalarıdır. Çünkü bu onlar için keşfedip öğrenmenin önemli yollarından biridir.

Bu noktada ebeveynler daima çocuklara en doğru şekilde bir karşılık vermelidirler. Bunun faydası doğrudan çocuğun kendisine güven kazanması yönünde olacaktır. Çocuğun daima keşfedip sorular sorması ve öğrenmesine izin verilmeye çalışılmalıdır. Eğitim kurumumuz bünyesinde bu konudaki yaklaşımların nasıl olması gerektiği üzerinde oldukça iyi eğitimler verilmektedir.

Çocukla Ortak Yönler Keşfetme

0-2 yaş dönemindeki çocukların gelişimdeki en önemli noktalardan biri onların daima ilgi alanları üzerindeki uğraşlarıyla ilgili olarak ebeveynlerin destekleyici davranmalarıdır. Çocuk resim çizmek veya ilgili araçlarla çeşitli şekiller oluşturmaktan keyif alıyorsa ona bu konuda çeşitlilikler yaratmaya çalışmak gerekir.

Herhangi farklı bir şeyin resmini çizmesi veya farklı bir şekil ortaya koyması bu noktada ondan istenebilir. Yapılacak yeni denemelerle çocuk kendisindeki değer bilincini artırma çabası içerisinde olur. Dijital Anaokulum kurumumuz bünyesinde bu ve benzeri yaklaşımlar konusunda ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkiler en iyi şekilde güçlendirilmeye çalışılmaktadır.

Hakan Çalışır
Hakan Çalışır
Okul Öncesi Baş Öğretmeni
Ünite Adı Tarih Saatler
Ön Cebir İncelemesi
Tamsayılar 10
Cebirsel İfadeler 24
Operasyonların Sırası 32
Benzer Koşullar ve Dağıtıcı Mülkiyet 46
Dağıtıcı Mülkiyet 18
Matrislere Giriş 20
Formülleri Kullanma 34
Spor ve Atletizm
Hız ve ivme 40
Ortalama, anlık hız 10
Newton futbol oynuyor 12
Bir futbolun uçuş yolunu tahmin etmek 10
Basketbol zıplama kavramı 14
Momentum ilkesi 22
İki Adımlı Denklemler 36
Dağıtıcı Özellik Denklemleri 40
Kesirli Denklemler 10